เรื่องเด่น ร.23

กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินโครงการบริการทางการแทพย์ ในชุมชนรอบค่าย ร่วมกับ จนท.อสม.ต.สุรนารี ได้มอบวิลแชร์, สิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการแต่กำเนิด เมื่อ 14 ส.ค.63 เวลา 0900 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ต.สุรนารี เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการแต่กำเนิด ได้มอบวิลแชร์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับ นาง หลงมา เจียมจิตร ผู้ดูแล น.ส.อำภา นนท์วงษา ผู้พิการ ไว้ใช้งานในการปฏิบัติภารกิจประจำวันโดยทางครอบครัวมีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี กับหน่วยงานราชการเข้ามาเยี่ยมเยือน

กรมทหารราบที่ 23 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา เมื่อ 14 ส.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพล ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในการเข้าร่วมรับริการครั้งนี้สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 21 นาย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 9,450 CC.

“ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก “ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ คูเมืองลานกิจกรรม Street Art หน้าวัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ เทศบาลนครนครราชสีมา , จังหวัดนครราชสีมา , ตำรวจภูธรภาค 3 ,สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคูเมือง ด้านหน้าวัดพายัพ (พระอารามหลวง) ตลอดจนบริเวณวัดอิสาน และวัดบูรณ์ ในการนี้กำลังพลจิตอาสา ร.23 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยปรับปรุงภูมิทัศน์เภายในพื้นที่วัดบูรณ์และล้างขัดทำความสะอาดรอบพระอุโสถวัด

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 24 ก.ค. 63 เวลา 0700 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยประกอบด้วยพิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

กรมทหารราบที่ 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เมื่อ 24 ก.ค.63 เวลา 1000 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พุทธศาสนสถาน ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษา โดยการทำความสะอาดบริเวณพุทธศาสนสถานให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่ร่มเย็น และมีทัศนวิสัยที่สวยงาม จากกำลังพลที่ร่วมแรงพัฒนาทำความสะอาดด้วยใจจิตอาสา ณ พุทธศาสนสถาน ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม.

จิตอาสาค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เมื่อ 23 ก.ค.63, 0830 – 1200 ร.23 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษาพร้อมกำลังพลหน่วยในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ พื้นที่ 3 ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 น.ม. สภากาชาดไทย ณ สโมสร ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 59 นาย ได้โลหิตจำนวน 29 ยูนิต หรือ 11,600 ซีซี โดยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รู้สึกขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต และชื่นชมโลหิตของผู้บริจาคนั้นมีความสมบูรณ์ และมีประโยชน์ต่อผู้รับ

You may have missed