เรื่องเด่น ร.23

ราคือครอบครัวเดียวกัน..ครอบครัว ร.23 เมื่อ 1 ก.ค.63 เวลา 0815 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 มอบเงินที่ ผบ.ร.23 และกำลังพล น.,ส., พลฯ ร่วมกันบริจาคสมทบทุนให้ พลฯ กนกศักดิ์ อุดแก้ว ทหารผลัด 1/62 สังกัด ร้อย.บก.ร.23 จำนวน 53,339 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยการทำ lasik แบบเลเซอร์ จากนั้นเวลา 1330 -1500 ได้นำ พลฯกนกศักดิ์ ฯ ไปทำ lasik ที่ รพ.ตา หู คอ จมูก กทม. … ทั้งนี้ พลฯกนกศักดิ์ เป็นทหารที่มีวินัยดี กำพร้าพ่อ ส่วนแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งได้สมัครเข้าทดสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อเข้าเป็นนนส.เหล่า ร. ที่ ทภ.2 ในห้วง มิ.ย.63 ที่ผ่านมา มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 86.4 % ผลการสอบวิชาการดี ส่วนการตรวจร่างกายพบว่ามีปัญหาสายตาผิดปกติ…ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจึงได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ lasik เพื่อส่งเสริมให้น้องพลทหารมีอนาคตที่ดีต่อไป

ร่วมพลังจิตอาสา พัฒนาวันโบสถ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 0830 – 1200 กรมทหารราบที่ 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกันทำความสะอาด พุทธศาสนสถาน ร.23 (วัดโบสถ์) ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทำความสะอาด เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินมาร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชาช่วงเวลาเช้าของวันที่ 5 ก.ค.63 ต่อไป

You may have missed