หนว่ยเฉพาะกิจที่ 2

หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน และโครงการเธอคือความหวัง ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน โดยพบปะครอบครัวของน้องพลทหาร และดำเนินโครงการเธอคือความหวัง โดยพาเยาวชน และผู้ปกครองร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับพรเพื่อเสริมศิริมงคล ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา จ.สุรินทร์ #กรมทหารราบที่23 #หน่วยเฉพาะกิจที่2 https://twitter.com/23regiment/status/1221703171912822784

หน่วยเฉพาะกิจที่ ๒ โดยชป.กร.กกล.สุรนารี ที่ ๒๑๔ (ร.๒๓) ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๓, ๐๙๓๐ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นอภ.กาบเชิง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายก อบต.กาบเชิง, คณะกิ่งกาชาติอำเภอกาบเชิง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ คือนางสุกัญญา ยิ่งมี อายุ ๓๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๗ ม.๗ บ.หมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง เพื่อแก้ไข้ปัญหาความยากจน และเพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของต่างๆเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าของบ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#วันเด็กแห่งชาติ2563 #เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย #หน่วยเฉพาะกิจที่2 ร่วมกิจกรรม ​และมอบขนมเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2563​ ร่วมกับสถานศึกษา และส่วนราชการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกิจกรรม และชมการแสดง ​พร้อมมอบขนมเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี​ 63​ ร่วมกับสถานศึกษา และส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมผู้ปกครอง โดยได้รับความยินดีที่หน่วยทหารเข้าร่วมกิจกรรม และเป็น​การสร้าง​ความสัมพันธ์​ที่ดีกับประชาชน​ใน​พื้นที่​รับผิดชอบแตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

You may have missed