กิจกรรม

กองทัพบกขอเชิญชวน กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ“รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์“ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง ของ รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อนำโลหิต ไปใช้สำหรับให้การรักษากำลังพล ครอบครัว และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 ณ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันนี้- 31 ธ.ค.67

#กองทัพบก

#รวมน้ำใจบริจาคโลหิต10ล้านซีซีต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ

You may have missed