Category: เกี่ยวกับ ร.23

จิตอาสาค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เมื่อ 23 ก.ค.63, 0830 – 1200 ร.23 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษาพร้อมกำลังพลหน่วยในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ พื้นที่ 3 ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 น.ม. สภากาชาดไทย ณ สโมสร ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 59 นาย ได้โลหิตจำนวน 29 ยูนิต หรือ 11,600 ซีซี โดยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รู้สึกขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต และชื่นชมโลหิตของผู้บริจาคนั้นมีความสมบูรณ์ และมีประโยชน์ต่อผู้รับ

การตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ประจำปี 2563 เมื่อ 22 ก.ค. 63 เวลา 0830 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 ประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ เนื่องในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี 2563 ของ ร้อย.นขต.ร.23 โดยทำการตรวจความพร้อม ของรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกำลังพล และด้านยุทโธปกรณ์ ในการนี้ รอง ผบ.ร.23 ชี้แจงให้กำลังพลทราบ ในเรื่องความสำคัญ และการปฏิบัติในห้วงสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม แก่กำลังพล ณ ศาลาสุรธรรมพิทักษ์ ร.23 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภารกิจเดินทางไกล ห้วงสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ เมื่อ 21 ก.ค.63 เวลา 0600 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพล ร้อย.นขต.ร.23 ทำภารกิจเดินทางไกล ห้วงสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ ใช้เส้นทางภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ระยะทาง 5 กม. โดยกำลังพล สามารถเดินทางไกลได้ครบตามระยะที่กำหนดจนจบภารกิจ

การตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก เมื่อ 20 ก.ค. 63 เวลา 0830 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 พร้อมคณะ ฯ เป็นกรรมการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในนาม พล.ร.6 โดยทำการตรวจหน่วย ป.6 พัน.106 เพื่อในการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จาก ทบ. ต่อไป โดยมี พ.ท.ณรงค์เดช สืบสิมมา ผบ.ป.6 พัน.106 ให้การต้อนรับ ณ ป.6 พัน.106 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ A.C.R.P.T เมื่อ 20 ก.ค. 63 เวลา 0600 กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ A.C.R.P.T แก่กำลังพล ณ สนามฝึกหน้า กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. ในทดสอบออกแบ่งออกเป็น 6 สถานี โดยกำลังพลมีความตั้งใจในการทดสอบ และปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

การลงมือทำคือกุญแจ ของความสำเร็จ เมื่อ 14 ก.ค. 63 เวลา 0819 กรมทหารราบที่ 23 จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมฯ เพื่อเป็นเกียรติคุณแก่กำลังพลได้รับยศสูงขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในการนี้ ผบ.ร.23 ร่วมกับ กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ พุทธศาสนสถาน ร.23 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และเป็นศิริมลคล

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 0600 – 0730 กรมทหารราบที่ 23 ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำเดือน ก.ค. 63 โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล ในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มีสมรรมภาพที่แข็งแรง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้ พร้อมร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผลการทดสอบ กำลังพลมีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ที่ดีผ่านเกณฑ์ (70%) ตามที่ กองทัพบกกำหนด

“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 1000 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกไม้ผลพระราชทาน ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยมี พล.ต.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผบ.พล.พัฒนา 2 ประธานในพิธี ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา 2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.ว.น.ม. และหน่วยได้รับมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน(ต้นมะม่วงพระราชทาน) จำนวน 80 ต้น เพื่อเตรียมปลูกต่อไป

การเพิ่มพูนศักยภาพ คือ การพัฒนาตนเอง เมื่อ 1 ก.ค.63 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศรางรอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถการกระโดดร่ม ให้กับ ส.อ.ไกรฤกษ์ กุบขุนทด ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่ 59 ห้วงเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ 20 พ.ค.-16 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา จาก รร.ร.ศร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและชื่นชมในการพัฒนาเพื่มพูนขีดความสามารถของตนเอง และเป็นตัวอย่างที่ดีของกำลังพลในหน่วย ต่อไป

23 มิ.ย. วันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 0930 ร.23 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ซิ่ง กองทัพบกจัดให้วันที่ 23 มิ.ย. ของทุกปี โดยเรียนเชิญ อดีตกำลังพล และศิษย์เก่า รร.นส.ทบ. จากหน่วยข้างเคียง ร่วมพิธี โดยมี พ.อ.จุฬา วงษ์วาลย์ ประธานในพิธี นำดำเนินประกอบพิธีสักระสิ่งศักสิทธิ์ ในบริเวณที่ตั้งหน่วย พร้อมด้วย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ประธานในพิธี ทำบุญ แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และมอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลที่จบหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลในครั้งนี้