เกี่ยวกับ ร.23

23 มิ.ย. วันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 0930 ร.23 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ซิ่ง กองทัพบกจัดให้วันที่ 23 มิ.ย. ของทุกปี โดยเรียนเชิญ อดีตกำลังพล และศิษย์เก่า รร.นส.ทบ. จากหน่วยข้างเคียง ร่วมพิธี โดยมี พ.อ.จุฬา วงษ์วาลย์ ประธานในพิธี นำดำเนินประกอบพิธีสักระสิ่งศักสิทธิ์ ในบริเวณที่ตั้งหน่วย พร้อมด้วย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ประธานในพิธี ทำบุญ แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และมอบเกียรติบัตรแก่กำลังพลที่จบหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลในครั้งนี้

🐄นมกล่องสดใหม่ ปันสู่น้องๆที่ชายแดน 🌈ในวันดื่มนมโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเจริญเติบโต 🔴เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 0900 กรมทหารราบที่ 23 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำพิธีมอบนมกล่องในวันดื่มนมโลก ณ บริเวณด้านหน้า กองบังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ให้กับ กองทัพภาคที่ 2 ในการรับ – มอบนมกล่อง จำนวน 56,100 กล่อง โดยมี นาย อภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.น.ม. เป็นผู้แทนฯ การมอบกล่อง โดย พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 เป็นผู้แทนฯ การรับนมกล่อง โดยกองทัพภาคที่ 2 จะนำนมกล่องไปมอบให้กองกำลังสุรนารี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตแก่เด็กในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 21 อำเภอ” ต่อไป

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อ 3 มิ.ย.2563 กรมทหาราบที่ 23 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระชนมายุครบ ๔๒ พรรษา ณ บริเวณลานพื้นแข็งสระน้ำสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.๒๓ เป็นประธานฯ มีกำลังพลของหน่วยภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และครอบครัวของกำลังพลร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก #กองพลทหารราบที่6 #กรมทหาราบที่23