ข่าวกิจกรรม

กรมทหารราบที่ 23 มอบทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของของกำลังพล พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว เมื่อ 17 ส.ค. 63 เวลา 1030 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ภาระเวช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.อัญชลี สินปรุ คู่สมรสของ จ.ส.ต.ภพธร คูณจันทึก สังกัด ร้อย.บก.ร.23 ณ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. และเดินทางมอบทุนการศึกษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.ลักษมี สุดดี บุตรของ ร.ท.ลำเพย สุดดี ประจำ มทบ.21 ชรก.ร.23 ณ บ้านพักข้าราชการ ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. ในโอกาสนี้ ผบ.ร.23 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร.23 เป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในคราวเดียวกัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทางครอบครัวของกำลังพล มีความปลาบปลื้ม ขอขอบคุณกองทัพบก, สมาคมแม่บ้านทหารบก และหน่วยที่เข้าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินโครงการบริการทางการแทพย์ ในชุมชนรอบค่าย ร่วมกับ จนท.อสม.ต.สุรนารี ได้มอบวิลแชร์, สิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการแต่กำเนิด เมื่อ 14 ส.ค.63 เวลา 0900 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ต.สุรนารี เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการแต่กำเนิด ได้มอบวิลแชร์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับ นาง หลงมา เจียมจิตร ผู้ดูแล น.ส.อำภา นนท์วงษา ผู้พิการ ไว้ใช้งานในการปฏิบัติภารกิจประจำวันโดยทางครอบครัวมีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี กับหน่วยงานราชการเข้ามาเยี่ยมเยือน

กรมทหารราบที่ 23 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา เมื่อ 14 ส.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพล ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในการเข้าร่วมรับริการครั้งนี้สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 21 นาย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 9,450 CC.

“ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก “ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ คูเมืองลานกิจกรรม Street Art หน้าวัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ เทศบาลนครนครราชสีมา , จังหวัดนครราชสีมา , ตำรวจภูธรภาค 3 ,สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคูเมือง ด้านหน้าวัดพายัพ (พระอารามหลวง) ตลอดจนบริเวณวัดอิสาน และวัดบูรณ์ ในการนี้กำลังพลจิตอาสา ร.23 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยปรับปรุงภูมิทัศน์เภายในพื้นที่วัดบูรณ์และล้างขัดทำความสะอาดรอบพระอุโสถวัด

ร่วมพลังจิตอาสา พัฒนาวันโบสถ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 0830 – 1200 กรมทหารราบที่ 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกันทำความสะอาด พุทธศาสนสถาน ร.23 (วัดโบสถ์) ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทำความสะอาด เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินมาร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชาช่วงเวลาเช้าของวันที่ 5 ก.ค.63 ต่อไป