เกี่ยวกับกำลังพล

เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินโครงการทหารเยี่ยมบ้าน โดย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพล พาน้องๆพลทหาร จำนวน 13 นาย เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว และญาติพี่น้อง ที่ภูมิลำเนา พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยน้องๆพลทหาร และครอบครัวมีความดีใจ คลายความคิดถึง ได้ไถ่ถามความเป็นอยู่ พร้อมขอบคุณผู้บังคับบัญชา ที่กำกับดูแล และห่วงใยกำลังพล

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพกำลังพล ณ วัดจันทนไชยศรี บ้านม่วงเหนือ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จว.น.ม. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 เวลา 1500 กรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลฯ วันเฉลิม มูลตรีประฐม สังกัด ร้อย.บก. เพื่อแสดงออกถึงความอาลัย และให้กำลังใจครอบครัว ของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งได้มอบเงินฌาปนกิจทหารกองประจำการ ตามระเบียบฯ ให้ทายาทของกำลังพลทำให้ เจ้าภาพ และญาติมิตรของผู้วายชนมีความซาบซึ้ง และมีกำลังใจ พร้อมทั้งขอบพระคุณหน่วย และกำลังพล ที่ได้ให้เกียรติครอบครัว และเจ้าภาพ เดินทางไปร่วมพิธี ฯ และมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว