ข่าวประชาสัมพันธ์

🐄นมกล่องสดใหม่ ปันสู่น้องๆที่ชายแดน 🌈ในวันดื่มนมโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเจริญเติบโต 🔴เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 0900 กรมทหารราบที่ 23 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำพิธีมอบนมกล่องในวันดื่มนมโลก ณ บริเวณด้านหน้า กองบังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ให้กับ กองทัพภาคที่ 2 ในการรับ – มอบนมกล่อง จำนวน 56,100 กล่อง โดยมี นาย อภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.น.ม. เป็นผู้แทนฯ การมอบกล่อง โดย พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 เป็นผู้แทนฯ การรับนมกล่อง โดยกองทัพภาคที่ 2 จะนำนมกล่องไปมอบให้กองกำลังสุรนารี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตแก่เด็กในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 21 อำเภอ” ต่อไป

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อ 3 มิ.ย.2563 กรมทหาราบที่ 23 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระชนมายุครบ ๔๒ พรรษา ณ บริเวณลานพื้นแข็งสระน้ำสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.๒๓ เป็นประธานฯ มีกำลังพลของหน่วยภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และครอบครัวของกำลังพลร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก #กองพลทหารราบที่6 #กรมทหาราบที่23

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 1000 กรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ ถาวร รอง.ผบ.พลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานฯ โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหารในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์, หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จว.น.ม. ในการดำเนินกิจกรรมฯ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างทางถนนหมายเลข 304 และแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าพันกันหย่อนลงพื้น ทุกหน่วยงานมีความสามัคคีร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยใจจิตอาสา

หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน และโครงการเธอคือความหวัง ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ดำเนินโครงการครอบครัวเดียวกัน โดยพบปะครอบครัวของน้องพลทหาร และดำเนินโครงการเธอคือความหวัง โดยพาเยาวชน และผู้ปกครองร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับพรเพื่อเสริมศิริมงคล ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา จ.สุรินทร์ #กรมทหารราบที่23 #หน่วยเฉพาะกิจที่2 https://twitter.com/23regiment/status/1221703171912822784

You may have missed