ข่าวกิจกรรม

🐄นมกล่องสดใหม่ ปันสู่น้องๆที่ชายแดน 🌈ในวันดื่มนมโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเจริญเติบโต 🔴เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 0900 กรมทหารราบที่ 23 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำพิธีมอบนมกล่องในวันดื่มนมโลก ณ บริเวณด้านหน้า กองบังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ให้กับ กองทัพภาคที่ 2 ในการรับ – มอบนมกล่อง จำนวน 56,100 กล่อง โดยมี นาย อภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.น.ม. เป็นผู้แทนฯ การมอบกล่อง โดย พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 เป็นผู้แทนฯ การรับนมกล่อง โดยกองทัพภาคที่ 2 จะนำนมกล่องไปมอบให้กองกำลังสุรนารี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตแก่เด็กในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 21 อำเภอ” ต่อไป

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อ 3 มิ.ย.2563 กรมทหาราบที่ 23 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระชนมายุครบ ๔๒ พรรษา ณ บริเวณลานพื้นแข็งสระน้ำสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.๒๓ เป็นประธานฯ มีกำลังพลของหน่วยภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และครอบครัวของกำลังพลร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก #กองพลทหารราบที่6 #กรมทหาราบที่23

ยี่ยมยาม ถามไถ่ ให้กำลังใจกัน เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 0900 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงเทอร์มินอล 21 โคราช กับ ส.ต.ท.กรกต อ่ำพันเงิน ณ รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ มอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้แก่ นายอัทฒเศรษฐ์ ศิวภัทรวรัณกุล ณ หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมสอบถามอาการและความเป็นอยู่ จึงได้รับทราบข้อมูลทางอาการ และสิ่งของที่จำเป็นในการดูแล โดยทางหน่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือ หากครอบครัวขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทุกโอกาส

🐄รับนมหนองโพต้านโควิค -19 สู่น้องๆ ที่ห่างไกลในชายแดน🌾 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 0930 กรมทหารราบที่ 23 จัดพิธีรับมอบนมกล่องจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบนมกล่อง จำนวน 3,750 โหล ให้กับ กองทัพภาคที่ 2 โดยมอบหมายให้หน่วยป้องกันชายแดนดำเนินการแจกจ่ายต่อให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่ไม่มีกำลังเพียงพอในการซื้อนมสำหรับบริโภคให้กับบุตร อีกทั้งปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เรียบร้อย ในการนี้ พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 (2) ผู้แทน มทภ.2 ในการรับมอบฯ พร้อมด้วย พล.ต.อดุล บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี ) และ พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 / ผบ.ฉก.2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินโครงการทหารเยี่ยมบ้าน โดย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพล พาน้องๆพลทหาร จำนวน 13 นาย เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว และญาติพี่น้อง ที่ภูมิลำเนา พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยน้องๆพลทหาร และครอบครัวมีความดีใจ คลายความคิดถึง ได้ไถ่ถามความเป็นอยู่ พร้อมขอบคุณผู้บังคับบัญชา ที่กำกับดูแล และห่วงใยกำลังพล

You may have missed