“ กรมทหารราบที่ 23 Service นำส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน ”

กรมทหารราบที่ 23 Service นำส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน
Case 17 : 22 ต.ค. 64, 1000 ร.23 ได้รับแจ้งจาก รพ.เทพรัตน์ ขอความช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน หน่วยจึงจัดชุดเคลื่อนย้ายจากหมวดเสนารักษ์เฉพาะกิจ นำส่งผู้ป่วย จาก รพ.เทพรัตน์ ไปยัง บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด- 19

You may also like...