เกี่ยวกับกำลังพล

กรมทหารราบที่ 23 มอบทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของของกำลังพล พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว เมื่อ 17 ส.ค. 63 เวลา 1030 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ภาระเวช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.อัญชลี สินปรุ คู่สมรสของ จ.ส.ต.ภพธร คูณจันทึก สังกัด ร้อย.บก.ร.23 ณ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. และเดินทางมอบทุนการศึกษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.ลักษมี สุดดี บุตรของ ร.ท.ลำเพย สุดดี ประจำ มทบ.21 ชรก.ร.23 ณ บ้านพักข้าราชการ ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. ในโอกาสนี้ ผบ.ร.23 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร.23 เป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในคราวเดียวกัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทางครอบครัวของกำลังพล มีความปลาบปลื้ม ขอขอบคุณกองทัพบก, สมาคมแม่บ้านทหารบก และหน่วยที่เข้าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

กรมทหารราบที่ 23 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา เมื่อ 14 ส.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพล ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในการเข้าร่วมรับริการครั้งนี้สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 21 นาย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 9,450 CC.

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 24 ก.ค. 63 เวลา 0700 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยประกอบด้วยพิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

กรมทหารราบที่ 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เมื่อ 24 ก.ค.63 เวลา 1000 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พุทธศาสนสถาน ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษา โดยการทำความสะอาดบริเวณพุทธศาสนสถานให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่ร่มเย็น และมีทัศนวิสัยที่สวยงาม จากกำลังพลที่ร่วมแรงพัฒนาทำความสะอาดด้วยใจจิตอาสา ณ พุทธศาสนสถาน ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม.

จิตอาสาค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เมื่อ 23 ก.ค.63, 0830 – 1200 ร.23 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.63 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษาพร้อมกำลังพลหน่วยในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ พื้นที่ 3 ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 น.ม. สภากาชาดไทย ณ สโมสร ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 59 นาย ได้โลหิตจำนวน 29 ยูนิต หรือ 11,600 ซีซี โดยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รู้สึกขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต และชื่นชมโลหิตของผู้บริจาคนั้นมีความสมบูรณ์ และมีประโยชน์ต่อผู้รับ

You may have missed