เกี่ยวกับกำลังพล

กรมทหารราบที่23 จัด กำลังพลแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี ในพิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 1530 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 จัดกำลังพลแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 โดยกำลังพล ทำหน้าที่การแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม.

กรมทหารราบที่ 23 จัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 1500 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 พร้อมด้วย พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23(1), พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ร.23(2), ผบ.ร้อย.นขต.ร.23, ร่วมพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ในการนี้ ผบ.ร.23 ได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ที่มีคะแนนยิงปืนสูงสุด และทหารใหม่ที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายสูงสุด ผบ.ร.23 ให้โอวาทแก่น้องๆทหารใหม่ ณ ศาลาสุรธรรมพิทักษ์ กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูป ร.5, พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 0800 ร.23 เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมรูป ร.5, พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละของนักรบกษัตริย์ไทย และวีรชนเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 โดยมี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 ประธานในพิธี และ พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีฯ และวางพวงมาลา อย่างพร้อมเพรียง ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กรมทหารราบที่ 23 จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ร.23 พัน.1) และอนุสาวรีย์กล้ากลางสมร ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค.6300 เวลา 1030 ร.23 ได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์กล้ากลางสมรเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละของวีรชนนักรบกล้ากลางสมร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 โดยเชิญ ผบ.หน่วย และกำลังพล ถึงระดับกองร้อยอิสระในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมพิธีฯและวางพวงมาลา อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้เรียนเชิญ พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.พัฒนา 2 เป็นประธานในพิธี ฯ โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 ให้การต้อนรับ โดยกำลังพลได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันกองทัพไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละของวีรชนนักรบกล้ากลางสมร

🇹🇭กรมทหารราบที่ 23 สืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 🎊 🇹🇭เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 0709 กรมทหารราบที่ 23 พร้อมกำลังพล และครอบครัว ของหน่วยในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.พัฒนาทีี 2 เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยนก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้และมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นไว้ ณ สวนสุขภาพ ร.23 ด้วย

🇹🇭กรมทหารราบที่ 23 ต้อนรับ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 23 และเยี่ยมชมการดำเนินการฝึกของทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 🇹🇭เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 เวลา 0900 พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และเยี่ยมชมการดำเนินการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ สนามฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 23 ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้พบปะและให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ พร้อมเยี่ยมชม ในสถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทหารใหม่ โดยให้ทำการบันทึกผลละเอียด เป็นรายบุคคลทุกครั้งและ ชมการฝึกการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่เป็นคู่ในภูมิประเทศจริง เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติ พร้อมให้แนวทางกำลังพลทำการฝึกทบทวน เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเอง สร้างความคุ้นเคย และเพิ่มความชำนาญ

🇹🇭กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินการจัดฝึกอบรม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 🇹🇭เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.62 เวลา 0900 กรมทหารราบที่ 23 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลสุรนารี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทหารใหม่ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุและการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รวมถึงการพายเรือ, ลากเรือ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้ปลอดภัย 🇹🇭การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติแก่น้องๆทหารใหม่ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสต่อไป

🇹🇭หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบขวัญพระราชทานเนื่องโอกาสปีใหม่ 2563 แก่กำลังพลปฏิบัติราชการสนามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 1340 พันเอกสมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และส่วนราชในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางเป็นผู้แทนพระองค์มอบของขวัญ พระราชทาน แก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม พื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวการต้อนรับและ พันเอกณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณ ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

You may have missed