เติมน้ำ ล้างทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อน

“เติมน้ำ ล้างทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อน” เพราะทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ร.23 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับวัดในพื้นที่รอบค่ายที่ขาดแคลนน้ำใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายในวัดและไว้ให้บริการประชาชนที่มาทำบุญได้มีน้ำใช้สอย โดยสามารถจ่ายน้ำในบ่อกักเก็บน้ำได้ 24,000 ลิตร ณ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา “เพราะทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

#ช่วยเหลือประชาชน

#จิตอาสา

#น้ำคือชีวิต

#กรมทหารราบที่23

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

You may also like...