ทหารที่เก่งที่สุด คือทหารที่ฝึกฝนมากที่สุด…การฝึกเฉพาะหน้าที่ ทหารใหม่ 1/67

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 ทำการฝึกเฉพาะหน้าที่ หลังจากจบการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ของตน โดยน้องๆจะได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารในขั้นที่สูงขึ้น ได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ต้องใช้ปฏิบัติงานจริงตามตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

#กรมทหารราบที่23

#กองพลทหารราชที่6

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

#น้องคนเล็ก

#พลทหาร

#bootcamp67

You may also like...