”พาน้องซ่อม พาน้องสร้างอาชีพ“ ฝึกวิชาชีพช่างยานยนต์

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 ทำการฝึกวิชาชีพช่างยานยนต์ การซ่อมรถยนต์ทหารและกฎหมายจราจร ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 7 ให้กับน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพติดตัวให้กับน้องๆ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตนเองหลังจากปลดประจำการ

#กรมทหารราบที่23

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

#น้องคนเล็ก

#พลทหาร

#bootcamp67

เลือกในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เลือก

You may also like...