วันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก

กล้าหาญ เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อประชาชน “23 มิถุนายน วันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ครอบรอบ 57 ปี”

ร.23 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ครบรอบปีที่ 57 ตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2567 โดยมี พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผบ.ร.23 เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร และนายสิบร่วมพิธีฯ ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยในพิธีประกอบด้วย

– พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กล้ากลางสมร

– พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ พุทธศาสนสถาน ร.23

– พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของกำลังพล ณ บก.ร.23

– พิธีมอบต้นจันทน์และปลูกต้นจันทน์ ณ บก.ร.23

– กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พุทธศาสนสถาน ร.23

ทั้งนี้ เพื่อขอบคุณและแสดงออกถึงความสำคัญของนายทหารประทวนซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพในการขับเคลื่อนกองทัพบก ซึ่งโรงเรียนนายสิบทหารบก นั้น ผลิตนายสิบชั้นประทวนหลัก ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม ตามมาตรฐานของกองทัพบก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพบก และความต้องการของประเทศชาติ

#กรมทหารราบที่23

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

#โรงเรียนนักเรียนนายสิบ

#วันสถาปนา

You may also like...