วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

ผบ.ร.23 มอบหมายให้ พ.อ.พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด เสธ.ร.23 เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกำลังพลของหน่วยร่วมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

– กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด

– กิจกรรม “จิตอาสา รวมพลัง พ้นภัยยาเสพติด”

#กรมทหารราบที่23

#กองพลทหารราบที่6

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

#แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปสโทร1386

#สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

You may also like...