Open House เปิดบ้านรับญาติทหารใหม่ ร.23

“When I’m with you, I feel like home”

ร.23 จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ “Open house” รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ให้ญาติทหารใหม่ได้พบปะบุตรหลาน, สามี หรือคุณพ่ออันเป็นที่รัก หลังผ่านการฝึกมาเป็นเวลาร่วม 9 สัปดาห์ เพื่อให้ครอบครัวน้องทหารใหม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลิกภาพ, ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่มีต่อน้องๆ และเพื่อให้ครอบครัวเชื่อมั่นในกองทัพบก ว่าเราดูแลน้องๆ เป็นอย่างดี เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมี พ.อ.พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด เสธ.ร.23 ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่อย่างอบอุ่น ณ กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา

🎖️ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ

– เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กำลังเอกของหน่วย

– มอบใบประกาศชมเชยให้กับครูฝึกฯ และทหารใหม่ดีเด่นในด้านต่างๆ

– การแสดงโชว์ต่างๆ ทางทหาร ของน้องๆ ทหารใหม่

– การแสดงมุทิตาจิต

– กิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

#กรมทหารราบที่23

#กองทัพภาคที่2

#กองทัพบก

#น้องคนเล็ก#Bootcamp67#OpenHouse เลือกในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เลือก

You may also like...