ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 18 ส.ค.63 เวลา 0950 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

กรมทหารราบที่ 23 มอบทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของของกำลังพล พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว เมื่อ 17 ส.ค. 63 เวลา 1030 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ภาระเวช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.อัญชลี สินปรุ คู่สมรสของ จ.ส.ต.ภพธร คูณจันทึก สังกัด ร้อย.บก.ร.23 ณ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. และเดินทางมอบทุนการศึกษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.ลักษมี สุดดี บุตรของ ร.ท.ลำเพย สุดดี ประจำ มทบ.21 ชรก.ร.23 ณ บ้านพักข้าราชการ ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. ในโอกาสนี้ ผบ.ร.23 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร.23 เป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในคราวเดียวกัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทางครอบครัวของกำลังพล มีความปลาบปลื้ม ขอขอบคุณกองทัพบก, สมาคมแม่บ้านทหารบก และหน่วยที่เข้าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี