ข่าวกิจกรรม

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 18 ส.ค.63 เวลา 0950 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

กรมทหารราบที่ 23 มอบทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของของกำลังพล พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว เมื่อ 17 ส.ค. 63 เวลา 1030 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ภาระเวช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.23 พร้อมคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.อัญชลี สินปรุ คู่สมรสของ จ.ส.ต.ภพธร คูณจันทึก สังกัด ร้อย.บก.ร.23 ณ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. และเดินทางมอบทุนการศึกษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2563 ให้กับ น.ส.ลักษมี สุดดี บุตรของ ร.ท.ลำเพย สุดดี ประจำ มทบ.21 ชรก.ร.23 ณ บ้านพักข้าราชการ ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.น.ม. ในโอกาสนี้ ผบ.ร.23 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. ร.23 เป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในคราวเดียวกัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทางครอบครัวของกำลังพล มีความปลาบปลื้ม ขอขอบคุณกองทัพบก, สมาคมแม่บ้านทหารบก และหน่วยที่เข้าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินโครงการบริการทางการแทพย์ ในชุมชนรอบค่าย ร่วมกับ จนท.อสม.ต.สุรนารี ได้มอบวิลแชร์, สิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการแต่กำเนิด เมื่อ 14 ส.ค.63 เวลา 0900 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ร.23 และกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. ต.สุรนารี เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการแต่กำเนิด ได้มอบวิลแชร์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับ นาง หลงมา เจียมจิตร ผู้ดูแล น.ส.อำภา นนท์วงษา ผู้พิการ ไว้ใช้งานในการปฏิบัติภารกิจประจำวันโดยทางครอบครัวมีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี กับหน่วยงานราชการเข้ามาเยี่ยมเยือน

กรมทหารราบที่ 23 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา เมื่อ 14 ส.ค.63 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพล ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 สุขจิตผู้ให้ ซึ่งใจผู้รับ” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในการเข้าร่วมรับริการครั้งนี้สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 21 นาย บริจาคโลหิตได้ จำนวน 9,450 CC.

You may have missed