ข่าวกิจกรรม

กรมทหารราบที่ 23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 18 ส.ค.63 เวลา 0950 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.ร.23 เป็นผู้แทน ผบ.ร.23 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในวงการศึกษา วงการดาราศาสตร์ และวงการวิทยาศาสตร์ของไทย จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ต.สุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.